Betonilattia Turussa

Yhteystiedot

Teemme betoni­lattia­valut kaikkiin kohteisiin Turussa ja lähi­kunnissa

Huolelli­sesti toteutettu lattiavalu on yksi rakentamisen
kulma­kivistä. Betonia tulee käsi­tellä oikeassa lämpö­tilassa,
betonilaatu tulee valita kohteen mukaan ja betoni­valun jäl­kihoito
tulee toteuttaa asian­mukaisesti.

Lattialiip­parit toteuttaa betoni­lattiat asiakkaan tarpeen mukaan.
Hankimme ja kuljetamme tarvit­taessa betonin työmaalle tai käytämme
toimeksi­antajamme hankkimaa betonia. Teemme betoni­valut pieniin ja
suuriin kohteisiin, täysin sinun toivomustesi mukaan. Suoritamme valun
huolel­lisesti ja hoidamme betoni­lattian valamiseen liittyvät
jälki­työt, kuten vesikastelun ja lattian peittelyn muovilla.


Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset osaavaa tekijää hoita­maan rakennus­kohteesi betoni­valut!