Betonilattia Turussa

Teemme betoni­lattia­valut kaikkiin kohteisiin Turussa ja lähi­kunnissa

Huolelli­sesti toteutettu lattiavalu on yksi rakentamisen kulma­kivistä. Betonia tulee käsi­tellä oikeassa lämpö­tilassa, betonilaatu tulee valita kohteen mukaan ja betoni­valun jäl­kihoito tulee toteuttaa asian­mukaisesti.

Lattialiip­parit toteuttaa betoni­lattiat asiakkaan tarpeen mukaan. Hankimme ja kuljetamme tarvit­taessa betonin työmaalle tai käytämme toimeksi­antajamme hankkimaa betonia. Teemme betoni­valut pieniin ja suuriin kohteisiin, täysin sinun toivomustesi mukaan. Suoritamme valun huolel­lisesti ja hoidamme betoni­lattian valamiseen liittyvät jälki­työt, kuten vesikastelun ja lattian peittelyn muovilla.

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset osaavaa tekijää hoita­maan rakennus­kohteesi betoni­valut!